Vyberte stránku

Akademický senát UTB

Průvodce studenta

Akademický senát (AS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je samosprávným zastupitelským orgánem univerzity s působností zakotvenou v zákoně.

Každá fakulta je zastoupena dvěma studenty v univerzitním akademickém senátu.

Akademický senát UTB má na starosti volbu rektora, schvalování vnitřních předpisů a řešení finančních záležitostí univerzity a mnoho dalších důležitých záležitostí pro chod univerzity.

Příští volby se uskuteční na začátku roku 2022. Volby se každoročně potýkají s malou účastí studentů. A protože jsou studentští zástupci voleni studenty, je klíčové, aby šlo co nejvíce studentů volit. Vnitřní předpisy se týkají také studentů, a proto mají možnost sdělovat své názory a diskutovat je napříč celou univerzitou.