Vyberte stránku

Co si vyřídit

Průvodce studenta

 • Průkaz studenta se vyrábí po skončení zápisu a máš na výběr ze dvou variant: průkaz studenta UTB, který je zdarma, nebo mezinárodní průkaz s licencí ISIC – za příplatek 250 Kč, díky němu lze využívat studentské slevy až 20 % u nás i v zahraničí. K tomu je třeba si podat žádost a doložit doklad o zaplacení. Platnost ISIC karty trvá do konce dalšího kalendářního roku. Pokud chceš nadále využívat studentské slevy, je potřeba si koupit tzv. revalidační
  známku a zaplatit 250 Kč.
 • Vyřešit ubytování (VŠ koleje nebo privátní ubytování) – můžeš požádat o radu spolužáky nebo na Facebook skupinách – zkratka fakulty UTB prváci 2020/2021
 • Potvrzení o studiu, která potřebuješ (např. pro MHD, ČSAD, atd.)
 • Přihlašovací údaje do portálu IS/STAG a školní e-mailová adresa (Outlook)
 • Předzápis zimního semestru v termínech dle Rozhodnutí děkana příslušné fakulty
 • Přístup do Wi-Fi sítě Eduroam (web: eduroam.utb.cz)
 • Podat elektronickou žádost o ubytovací stipendium (1. 9. – 20. 10. 2020)
 • S čím se dále seznámit:
  – Studijní a zkušební řád UTB
  – Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na příslušné fakultě
  – Stipendijní řád UTB
  – Směrnice děkana příslušné fakulty doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  – Školení BOZP a PO

PRŮKAZ STUDENTA

K čemu slouží:

 • Stravování v menze a bufetech UTB formou dobíjeného kreditu
 • Vstup do knihovny a některých budov a místností UTB
 • Využití tiskáren v budovách UTB – stržením kreditu
 • Nákup skript, suvenýrů a reklamních předmětů
 • Vstup na VŠ koleje – s příslušnou nálepkou
 • Identifikace na studijním oddělení
 • Identifikace studenta u zkoušek

Dobíjecí místa:

 • pokladna v restauraci U13
 • nabíjecí automat za recepcí U13
 • výpůjční pult a prodejna knihovny U13
 • reklamační oddělení menzy U4
 • pokladny v menze U4
 • pokladna ve výdejně U5
 • pokladna v bufetu U2 + automat v budově stravovací centrum fy Hrabec (pro studenty FLKŘ)
  + automat v budově

Více na: bit.ly/kreditUTB