Vyberte stránku

Jazykové kurzy pro studenty

Průvodce studenta

Kurzy čínského jazyka a kultury pro veřejnost

Cílem kurzu je posluchače obeznámit se základy čínského jazyka, písma a kultury. Kurz bude dle zájmu posluchačů doplněn tematickými workshopy, jako jsou například čajový obřad, čínské svátky a zvyky, bojové umění taiči či kaligrafie. Kurz je zdarma. Výuka je vedena rodilou mluvčí a probíhá v angličtině.

 

Angličtina pro mírně pokročilé – termín: 15. 9. – 8. 12. 2020

Účastníci kurzu si oživí a prohloubí své znalosti anglického jazyka z oblasti gramatiky i slovní zásoby. Důraz je kladen na komunikaci účastníků mezi sebou prostřednictvím komunikačních aktivit ve dvojicích i skupinkách. V případě zájmu může být do výuky zahrnuta příprava na
certifikát B1.

 

Angličtina pro zdravotníky – termín: 22. 9. – 15. 12. 2020

Kurz slouží ke zdokonalení účastníků v anglickém jazyce a zvýšení jejich kvalifikace. Účastníci vzdělávacího kurzu si osvěží slovní zásobu z oblasti lidského těla, nemocí, úrazů, lékařských zákroků a zařízení a zopakují si gramatické jevy využitelné při každodenní komunikaci na nemocničním pracovišti. Důraz je kladen na komunikaci jak zdravotníků s pacienty, tak zdravotníků mezi sebou.

 

Více na:

fhs.utb.cz/jazykovekurzy