Vyberte stránku

Psaní e-mailu

Průvodce studenta

E-mailovou adresu daného vyučujícího nebo studijního oddělení najdeš na kontakty.utb.cz nebo v IS/STAG.

 

OD:

Tvůj e-mail – od začátku akademického roku je nutné používat ke komunikaci se školou vygenerovaný školní e-mail @utb.cz (přihlášení najdeš na outlook.utb.cz – pro přihlášení použij svůj univerzitní login).

 

PŘEDMĚT:

Důležitý prvek! Na základě předmětu vyučující hodnotí, zda je potřeba na zprávu odpovědět rychle, či na ni může reagovat později. Pokud předmět nevyplníš, může vyučujícímu e-mail přijít do spamu a neodpoví nikdy.

 

OSLOVENÍ:

Místo klasického pozdravu oslovuj pomocí titulu. Prokážeš tím svoji znalost titulu vyučujícího a zjednodušíš si následující komunikaci. Př. „Vážený pane profesore/pane docente,“ nebo „Vážená paní profesorko/ paní docentko,“ apod.

 

HLAVNÍ OBSAH ZPRÁVY:

Popiš, o co žádáš. Platí zásada: „čím stručnější, tím lepší“. Je třeba brát na vědomí, že čtenář Tvé zprávy může být dost zaneprázdněný. Pokud zkrácení obsahu není možné, je dobré na konci zprávy napsat krátkou sumarizaci, ve které shrneš to nejpodstatnější.

 

ROZLOUČENÍ:

Rozloučení lze formulovat několika způsoby, např. „Těším se na Vaši odpověď.“ nebo „Děkuji Vám předem za odpověď.“ Pokud se domlouváte na osobní setkání, lze napsat např. „Budu se těšit na setkání s Vámi.“

 

PODPIS:

Poslední, ale taktéž podstatný prvek. Napiš zde své jméno, příjmení a označení studijního programu, příp. označení studijní skupiny a číslo studenta.

 

Dodržuj vlákno konverzace – nevytvářej nový e-mail s novým předmětem, pokud to není nutné.