Vyberte stránku

Stipendia a poplatky

Průvodce studenta

STIPENDIA

Jsou 4 druhy stipendií: prospěchové, ubytovací, mimořádné a sociální.

Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně, a pokud si
tedy o nějaké požádáš, je nutné mít vyplněno číslo tvého účtu v IS/STAG v sekci „Moje údaje“.

Řídí se Stipendijním řádem UTB, směrnicí děkana a jednotlivými příslušnými směrnicemi, které je dobré si pořádně přečíst. Je pak příjemné zjistit, že ti přijde nějaká koruna navíc.

 

POPLATKY ZA STUDIUM

Řídí se směrnicí rektora platnou pro aktuální akademický rok (v akademickém roce 2020/2021 – SR/3/2020).

Poplatek za delší dobu studia je povinen hradit student, který studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok.