Vyberte stránku

Výukový systém MOODLE

Průvodce studenta

Moodle je velmi oblíbený softwarový produkt pro tvorbua realizaci výukových systémů a elektronických kurzů.Vychází z: Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku).

Najdeš v něm studijní materiály, přednášky, zadanéúkoly, automaticky může vyhodnocovat testy a odevzdanépráce, ankety a další důležité věci