Vyberte stránku

Životní situace – jak co řešit?

Průvodce studenta

Ztráta dokladů vč. průkazu studenta

Ztrátu studijního průkazu je nutno nahlásit do Centra výpočetní techniky (CVT) a nechat si vyrobit nový průkaz za poplatek 1000 Kč. Pokud se jedná o krádež, je třeba ji ohlásit na Policii ČR a nechat si vystavit doklad. S tímto dokladem stojí výroba nového průkazu 200 Kč.

Mateřství

V případě těhotenství nebo mateřství lze využít některých výhod, např. přerušení studia, individuální zkouškové termíny apod. K tomu je třeba si nechat uznat dobu rodičovství na předepsaném formuláři. Více informací naleznete ve směrnici rektora č. 5/2014 a jeho dodatku SR/1/2017.

Přerušení nebo změna formy studia

O změnu můžeš požádat děkana příslušné fakulty na předepsaném formuláři prostřednictvím studijního oddělení. Změnou se však předchozí studium stává, z hlediska poplatků za delší studium, neúspěšným a zaznamenává se do centrální matriky. Změnu doporučujeme provádět před zahájením semestru.

Dlouhodobá nemoc

Je možné požádat o individuální studijní plán.